Thứ 2, Ngày 22 tháng 12 năm 2014, 17:03

Liên kết: Đào tạo trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1

Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 - CTC1 được thành lập theo quyết định số 128/QĐ- TTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 1- Trường Kỹ thuật đầu tiên của ngành Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 31/CP ngày 15/7/1958. Tiền thân của trường Trung học Xây dựng số 1 là trường Cao đẳng giao thông công chính (1947).

Chức năng:

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng phục vụ nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Nghiên cứu thực nghiệm khoa học - công nghệ và tư vấn, đầu tư xây dựng, phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ đường lối, chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhu cầu phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, tiến hành xây dựng và trình Bộ Xây dựng, phê duyệt mục tiêu chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo các ngành, nghề Bộ Xây dựng giao cho trường đào tạo.

- Tổ chức thực hiện đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật thuộc các nghề xây dựng được Bộ Xây dựng giao, đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.

- Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo lại cho cán bộ trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với ngành, nghề đào tạo của trường.

- Tổ chức triển khai nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đạt chất lượng cao, phục vụ lao động sản xuất kinh doanh của ngành xây dựng.

- Tổ chức các dịch vụ tư vấn đầu tư, thiết kế, thi công xây dựng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành xây dựng, các dịch vụ về sản xuất, dịch vụ phục vụ sinh viên - học sinh theo quy định của pháp luật.

- Phát triển quan hệ hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học dể thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo được Bộ Xây dựng giao.BỘ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG C.Đ.X.D SỐ 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Tên chương trình : Chương trình đào tạo 
Trình độ đào tạo : Cao đẳng 
Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
Mã ngành đào tạo : 51510102 
Tên chuyên ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp 
Loại hình đào tạo : Chính quy tập trung. 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410b/QĐ-CĐXD1 ngày 16 tháng 10 năm 2012 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng số 1) 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
Đào tạo Cử nhân trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây 
dựng có phẩm chất chính trị, có sức khoẻ, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn tương 
ứng để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng và yêu cầu phát triển 
kinh tế, xã hội. 
1.1. Yêu cầu về kiến thức 
- Trình bày được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước; 
- Vận dụng những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết các vấn 
đề liên quan đến việc xây dựng các công trình dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV; 
- Đạt trình độ ngoại ngữ: A2 (Tham chiếu khung năng lực Châu Âu); 
- Đạt trình độ tin học: B (theo quy định trình độ của Bộ GD &ĐT). 
1.2.Yêu cầu về kỹ năng 
a) Kỹ năng cứng 
- Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế, thi công cho công trình xây dựng dân 
dụng & công nghiệp; 
- Lập được biện pháp kĩ thuật thi công, tiến độ thi công và tổ chức triển khai thi 
công các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV. Kiểm tra, 
nghiệm thu quá trình thi công các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp 
III, cấp IV; 
- Lập được dự toán, hồ sơ hoàn công và hồ sơ thanh, quyết toán hợp đồng xây 
dựng công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp cấp III, cấp IV; 
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường 
trong công trường xây dựng; 6 

- Sử dụng được phần mềm tin học ứng dụng (AutoCad, Dự toán máy, Project) 
trong các công việc được giao; 
- Thiết kế được các cấu kiện chịu lực cơ bản của kết cấu bê tông cốt thép. 
b) Kỹ năng mềm 
- Kỹ năng soạn thảo văn bản; 
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và theo nhóm; 
- Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng (Word, Exel); 
- Sử dụng Anh văn trong giao tiếp thông dụng; vận dụng vốn từ vựng Anh văn 
chuyên ngành trong quá trình công tác. 
1.3.Yêu cầu về thái độ 
- Phẩm chất đaọ đức , ý thức nghề nghiệp , trách nhiệm công dân : vận dụng các 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng; cần 
cù chịu khó và sáng tạo, trách nhiệm trong nghề nghiệp; hiểu và thực hiện nghĩa vụ, 
quyền lợi của người công dân đối với đất nước. 
- Tác phong nghề nghiệp , thái độ phục vụ : làm việc khoa học , trung thực, cẩn 
thận, tận tâm với công việc. 
- Khả năng cập nhật kiến thức , sáng tạo trong công việc : không ngừng học tập 
nâng cao trình độ; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới vào công việc 
nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao. 
1.4.Về vị trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc tại: 
- Các doanh nghiệp xây dựng; 
- Các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo; 
- Các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp 
theo quy định. 
1.5. Kết quả đào tạo 
Cấp bằng cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH : 
Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh 
đại học, cao đẳng theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm 7 

4. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO: 
Thực hiện theo quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành 
kèm theo quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

Nơi nhận hồ sơ và Tư vấn tuyển sinh

TRƯỜNG TRUNG CẤP CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HƯỚNG NGHIỆP CỘNG ĐỒNG

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B, số 5 đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(Sau bến xe Mỹ Đình 500M)

Điện thoại: 043.7965.142 - 0912.375.118 | Email: han@congdong.edu.vn | Website: www.congdong.edu.vn

 

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

WelCome to Messenger
xét tuyển cao đẳng y tế phú thọ
du học, xuất khẩu đức - nhật ngành điều dưỡng