liên thông đại học chính quy
Đại học Kinh tế Quốc dân - Thông tin tuyển sinh liên thông

Đại học Kinh tế Quốc dân - Thông tin tuyển sinh liên thông

Thông tin tuyể sinh hệ đại học liên thông, Văn bằng 2 đại học các ngành Kế toán; Quản trị Kinh doanh, Luật của Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức thi tuyển tháng 11/2017

Xem nhiều hơn

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

WelCome to Messenger
Tuyển sinh đại học liên thông - văn bằng 2
Xét tuyển cao đẳng dược Hà nội