Thứ 5, Ngày 15 tháng 01 năm 2015, 09:05

Cần có chế độ riêng cho một số nhà giáo

Trong buổi dự thảo tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,  Nghị định quy định phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành; nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành; nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nhà giáo dạy cho người khuyết tật.

Đối tượng được áp dụng Nghị định này đối với nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đang giảng dạy trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).

Nghị định giải thích rõ: Nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành sau đây gọi là nhà giáo dạy tích hợp; Nghệ nhân là những người được nhà nước xét, phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trở lên.

Người có trình độ kỹ năng nghề cao là người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc bậc thợ 5/6, 6/7 trở lên; Giáo dục hòa nhập là phương thức giáo dục chung người khuyết tật với người không khuyết tật trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục chuyên biệt là phương thức giáo dục dành riêng cho người khuyết tật trong các trường, lớp dành riêng cho người khuyết tật và trung cấp luật tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Nguồn kinh phí chi trả chế độ phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo được sử dụng từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Mức phụ cấp, nhà giáo dạy tích hợp được hưởng mức phụ cấp 0,1 so với mức lương cơ sở. Phụ cấp cho nhà giáo dạy tích hợp được tính theo số giờ dạy tích hợp thực tế. Phụ cấp dạy tích hợp được trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành hoặc dạy tích hợp được hưởng mức phụ cấp bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp cho nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành hoặc dạy tích hợp được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

4 mức phụ cấp nhà giáo được hưởng

Đối với nhà giáo dạy thực hành hoặc dạy tích hợp tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với những nghề có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau:

Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành hoặc dạy tích hợp ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định;

Dạy thực hành hoặc dạy tích hợp trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép; Dạy thực hành hoặc dạy tích hợp những nghề phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên thông tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép; Dạy thực hành hoặc dạy tích hợp ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 so với mức lương cơ sở, cụ thể như sau:

Mức 0,1 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành hoặc dạy tích hợp những nghề có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên.

Mức 0,2 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành hoặc dạy tích hợp những nghề có hai trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên.

Mức 0,3 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành hoặc dạy tích hợp những nghề có ba trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên.

Mức 0,4 so với mức lương cơ sở áp dụng đối với nhà giáo dạy thực hành hoặc dạy tích hợp những nghề có bốn yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên.

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được tính theo số giờ dạy thực hành hoặc dạy tích hợp thực tế môn học/mô đun có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Dự thảo nêu rõ, những khoản phụ cấp trên được trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nhà giáo dạy trẻ khuyết tật được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương cơ sở

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương cơ sở và Nhà giáo được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,2 so với mức lương cơ sở và tính theo số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật.

Phụ cấp trách nhiệm công việc được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Hồng Hạnh - Dân Trí

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

WelCome to Messenger
xét tuyển cao đẳng y tế phú thọ
du học, xuất khẩu đức - nhật ngành điều dưỡng