Thứ 4, Ngày 13 tháng 09 năm 2017, 08:43

Tổng hợp tài liệu ôn thi viên chức, công chức 2017

Cổng thông tin Tuyển sinh - Tư vấn - Giới thiệu việc làm đã tổng hợp và đưa ra đầy đủ tài liệu ôn thi viên chức năm 2017. Một số danh mục như: Luật giáo dục, luật công chức, luật viên chức...
 
Danh mục của tài liệu
 
- Điêu lệ trường Mầm non
- Luật Viên chức
- Luật Giáo dục
- Luật sửa đổi bổ sung Luật giáo dục
- Đổi mới giáo dục
- Chuẩn nghề nghiệp Giáo dục mầm non
- Thông tư đánh giá học sinh tiểu học
- Thông tư 28 quy định nghề nghiệp
- Thông tư liên tịch 35
- TN Điều lệ trường học
- TN Luật Giáo dục
- TL Luật Viên chức
- ...Dowload ngay!
 
 

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

WelCome to Messenger
xét tuyển cao đẳng y tế phú thọ
du học, xuất khẩu đức - nhật ngành điều dưỡng