Thứ 6, Ngày 26 tháng 12 năm 2014, 11:02

Tiếp tục cải cách hành chính trong Bộ Giáo Dục

Thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã đạt được những kết quả khả quan trên một số lĩnh vực cải cách hành chính trong các năm 2013, 2014. 

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2014 và định hướng triển khai công tác này trong năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT đã đạt được những kết quả khả quan trên một số lĩnh vực cải cách hành chính trong các năm 2013, 2014. 

Năm 2013 chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ GD&ĐT đạt 77, 32% xếp thứ 10/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Giá trị PAR INDEX trung bình của các Bộ là 77, 25%.

Chỉ số xây dựng và thực hiện thể chế nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đạt 78,48% (xếp thứ 11/19) Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Chỉ số cải cách thủ tục hành chính của Bộ GD&ĐT đạt 73,21%.

Chỉ số hiện đại hóa hành chính của Bộ GD&ĐT đạt 75,36%, xếp thứ 13/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Các trường đại học

Về xây dựng và thực hiện thể chế trong năm 2014 Bộ GD&ĐT đã trình ban hành 20/35 văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của cấp trên, đạt 60%; năm 2013 tiêu chí này chỉ đạt 54,2%.
 
Cuộc họp đánh giá tình hình cải cách hành chính năm 2014 và định hướng triển khai trong năm 2015
Cuộc họp đánh giá tình hình cải cách hành chính năm 2014 và định hướng triển khai trong năm 2015.

Trong công tác rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, năm 2013 Bộ GD&ĐT đã triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GD&ĐT được ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012.

Tiếp đó, năm 2014 Bộ đã tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thi hành các quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Trong năm 2014, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý được ban hành từ năm 2008 đến hết năm 2012. Tổng số văn bản hết hiệu lực là 42 văn bản. 

Bộ cũng đã công bố hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GD&ĐT được ban hành từ ngày 1/1/2008 đến hết ngày 30/9/2014.

Cũng trong năm 2014, Bộ GD&ĐT đã tiến hành tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, ngành khác ban hành hoặc phối hợp với Bộ ban hành.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tính đến ngày 22/12/2014 Bộ GD&ĐT đã công bố 61 thủ tục hành chính, đạt 39,87%. Trong 26 văn bản quy phạm pháp luật có 21 thủ tục hành chính mới, 35 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 5 thủ tục hành chính được bãi bỏ...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng phạm Mạnh Hùng đã nghe đại diện các Cục, Vụ báo cáo những việc đã làm được và những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các lĩnh vực cải cách hành chính nhà nước. Đồng thời Thứ trưởng đã biểu dương những Cục, Vụ đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực của mình. 

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh: Cải cách hành chính là công tác quan trọng được Chính phủ chú trọng triển khai. Trong năm 2015, Thứ trưởng đề nghị các Cục, Vụ chức năng đặc biệt là đơn vị được giao đầu mối công tác này phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT triển khai thực hiện tốt công tác này. Thủ trưởng các đơn vị phải phân công cán bộ trực tiếp theo dõi công tác cải cách hành chính. 

Đồng thời phải rà soát những nhiệm vụ được Bộ trưởng giao kế hoạch để kịp thời triển khai những công tác còn tồn đọng trong năm vừa qua. Có kế hoạch cụ thể đề xuất triển khai công tác cải cách hành chính trong năm 2015.

Theo Bá Hải
Giáo dục & Thời đại

 

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

WelCome to Messenger
xét tuyển cao đẳng y tế phú thọ
du học, xuất khẩu đức - nhật ngành điều dưỡng