tuyển sinh 2018
Thứ 3, Ngày 29 tháng 11 năm 2016, 11:32

Lớp bồi dưỡng chứng chỉ giáo viên hạng 2,3,4

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Giáo dục về việc đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giáo viên mầm non đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
 
Căn cứ Công văn số 5366/BNV-ĐT về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội Vụ ngày 15 tháng 11 năm 2016 cho trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội;
 
Căn cứ Quyết định số 2186; 2188; 2189/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; hạng III; hạng IV cho trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội;
 
Căn cứ Thông báo số 1543/TB-ĐHGD  ngày 21/11/2016 của trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non;
 
Căn cứ Công văn số 1872/CV-ĐTBD ngày 22/12/2016 về việc phối hợp tạo nguồn các lớp bồi dưỡng giữa trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội với trường Trung cấp Công nghệ và QTKD Hà Nội;
 
 
1. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng, và giáo viên mầm non theo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
 
2. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học
 
3. Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục
- Kinh phí đào tạo theo quy định của trường Đại học Giáo dục
- Đối tượng: Theo quy định của từng chương trình bồi dưỡng hiện hành; Số lượng học viên: Tối thiểu 50hv/lớp/
 
Phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non
Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non trong các trường mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:
1. Giáo viên mầm non hạng II      Mã số: V.07.02.04
2. Giáo viên mầm non hạng III     Mã số: V.07.02.05
3. Giáo viên mầm non hạng IV     Mã số: V.07.02.06
 
Giáo viên mầm non hạng II - Mã số: V.07.02.04
 
a) Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trở lên;
 
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.
 
Giáo viên mầm non hạng III - Mã số: V.07.02.05
 
a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
 
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
 
d) Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.
 
Giáo viên mầm non hạng IV - Mã số: V.07.02.06
 
a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;
 
b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
 
c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 
Xem chi tiết công văn: CLICK VÀO ĐÂY
 
Mọi chi tiết xin liên hệ
Trường Trung cấp Công nghệ & QTKD Hà Nội
Địa chỉ: Số 85 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (046) 687 1150; 098 959 1150
Hotline: 098 118 8313
Website: www.xettuyenhocba.com | www.xettuyen24h.com

Đăng ký tuyên sinh

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

Nhà trường sẽ liên hệ theo thông tin bạn cung cấp để tư vấn.

Tra cứu

Bạn có mong muốn đăng ký dự tuyển vào trường? Vui lòng điền thông của bạn đầy đủ và chính xác theo mẫu dưới đây!

WelCome to Messenger
xét tuyển cao đẳng y tế phú thọ
du học, xuất khẩu đức - nhật ngành điều dưỡng